ES | EN | CA

Hospital CIMA Barcelona

ESPECIALITATS MÈDIQUES ADULTES I PEDIÀTRIQUES.

Servei d'endocrinologia

L’Endocrinologia és l’especialitat mèdica que tracta i estudia les malalties del sistema endocrí, metabòliques i derivades del procés nutricional.

Cartera de serveis:

Patologia hipofisària: la hipòfisi o glàndula pituïtària està situada a la base del crani i s’encarrega d’alliberar  hormones que controlen òrgans endocrins relacionats amb el creixement, el metabolisme, la funció sexual, etc.

  • Hiperprolactinèmia, Acromegàlia, Malaltia de Cushing, Secreció Inadequada d’ADH, Hipopituïtarisme, Diabetis Insípida, Adenomes Hipofisaris.

Patologia tiroïdal: la glàndula tiroïdal es troba situada a la part anterior del coll i s’encarrega de la secreció d’hormones tiroïdals que tenen importants accions sobre el desenvolupament i el metabolisme.

  • Hipotiroïdisme, Goll, Nòduls tiroïdals, Hipertiroïdisme (Malaltia de Graves Basedow, Goll Multinodular Tòxic, Adenoma Tòxic, etc.), Tiroïditis, Càncer de Tiroides, patologia tiroïdal de la gestant o en busca de gestació.

Patologia adrenal: les glàndules adrenals o suprarenals es troben situades a la part superior dels ronyons i s’encarreguen de la secreció de diferents tipus d’hormones relacionades amb resposta a l'estrès, balanç aigua i sal, etc.

  • Incidentalomes Adrenals, Insuficiència Adrenal, Síndrome de Cushing, Feocromocitoma, Hiperaldosteronisme.

Metabolisme fosfo-càlcic: el calci és un ió fonamental en la funció neuromuscular i la mineralització òssia. La seva concentració sanguínia es regula a través d’interaccions complexes entre la principal hormona reguladora (parathormona o PTH) i la vitamina D.

  • Hipercalcèmia, Hipocalcèmia, Trastorns Electrolítics Menys Freqüents.

Reproducció: diagnòstic de l’alteració d’hormones sexuals.

  • Hipogonadisme masculí/femení, Síndrome d’Ovaris Poliquístics.

Diabetis mellitus: la diabetis és una malaltia crònica que es caracteritza per una elevació de la glucosa a la sang per alteracions en la secreció d’insulina, la seva acció o ambdues.

  • Diabetis Tipus 1, Diabetis Tipus 2, Diabetis LADA, Diabetis Gestacional, altres tipus de Diabetis (MODY, induïda per fàrmacs o substancies, deguda a afecció subjacent, etc.), complicacions cròniques micro/macrovasculars, Complicacions agudes: hiperglucèmia (simple,cetosi i cetoacidosi) i hipoglucèmia.

Dislipèmia: és l’alteració dels nivells dels greixos a la sang (colesterol i / o triglicèrids).

  • Hipercolesterolèmia Familiar, Hiperlipèmia Familiar Combinada, Hipertrigliceridèmia, dislipèmia de causa dietètica.

Sobrepès i obesitat: excés de teixit adipós al cos amb el conseqüent excés de pes.  S’utilitza el paràmetre de l’índex de massa corporal (IMC) per la seva classificació.

  • Tractaments farmacològics, quirúrgics (control pre i post intervenció cirurgia bariàtrica), dietes d’elevat aport proteic (NUTRINEAM).

Miscel•lània: Síndromes Poliglandulars Autoinmunes, Neoplàsia Endocrina Múltiple, control de dèficits vitamínics/minerals, seguiment trastorns conducta alimentaria, Tumors Neuroendocrins, estudi d’hipoglucèmia.

Procediments diagnòstics: ecografia tiroïdal.

Comparteix amb el facultatiu mèdic els teus dubtes de salut. Examinarà el teu cas de forma personalitzada per donar-te la solució més adequada.

Si ets client de Sanitas, demana cita en línia aquí.
Si no ets client, truc al 935 522 700.

Tornar al llistat d'especialitats

Sanitas Hospitals, màxima acreditació de qualitat QH

El IDIS lliura la certificació de qualitat QH en categoria 3 estrelles als hospitals Sanitas La Zarzuela, Sanitas La Moraleja i Hospital CIM

Més informació
Hospital CIMA obté l'acreditació d'excel·lència

L’Hospital Sanitas CIMA ha superat amb èxit l’avaluació de la Joint Commission International i s’ha fet mereixedor de la seva acreditació ...

Més informació