Hospital CIMA Barcelona

ES | EN | CA
ESPECIALITATS MÈDIQUES ADULTES I PEDIÀTRIQUES.

Servei d'endocrinologia

L’Endocrinologia és l’especialitat mèdica que tracta i estudia les malalties del sistema endocrí, metabòliques i derivades del procés nutricional.

Cartera de serveis:

Patologia hipofisària: la hipòfisi o glàndula pituïtària està situada a la base del crani i s’encarrega d’alliberar  hormones que controlen òrgans endocrins relacionats amb el creixement, el metabolisme, la funció sexual, etc.

  • Hiperprolactinèmia, Acromegàlia, Malaltia de Cushing, Secreció Inadequada d’ADH, Hipopituïtarisme, Diabetis Insípida, Adenomes Hipofisaris.

Patologia tiroïdal: la glàndula tiroïdal es troba situada a la part anterior del coll i s’encarrega de la secreció d’hormones tiroïdals que tenen importants accions sobre el desenvolupament i el metabolisme.

  • Hipotiroïdisme, Goll, Nòduls tiroïdals, Hipertiroïdisme (Malaltia de Graves Basedow, Goll Multinodular Tòxic, Adenoma Tòxic, etc.), Tiroïditis, Càncer de Tiroides, patologia tiroïdal de la gestant o en busca de gestació.

Patologia adrenal: les glàndules adrenals o suprarenals es troben situades a la part superior dels ronyons i s’encarreguen de la secreció de diferents tipus d’hormones relacionades amb resposta a l'estrès, balanç aigua i sal, etc.

  • Incidentalomes Adrenals, Insuficiència Adrenal, Síndrome de Cushing, Feocromocitoma, Hiperaldosteronisme.

Metabolisme fosfo-càlcic: el calci és un ió fonamental en la funció neuromuscular i la mineralització òssia. La seva concentració sanguínia es regula a través d’interaccions complexes entre la principal hormona reguladora (parathormona o PTH) i la vitamina D.

  • Hipercalcèmia, Hipocalcèmia, Trastorns Electrolítics Menys Freqüents.

Reproducció: diagnòstic de l’alteració d’hormones sexuals.

  • Hipogonadisme masculí/femení, Síndrome d’Ovaris Poliquístics.

Diabetis mellitus: la diabetis és una malaltia crònica que es caracteritza per una elevació de la glucosa a la sang per alteracions en la secreció d’insulina, la seva acció o ambdues.

  • Diabetis Tipus 1, Diabetis Tipus 2, Diabetis LADA, Diabetis Gestacional, altres tipus de Diabetis (MODY, induïda per fàrmacs o substancies, deguda a afecció subjacent, etc.), complicacions cròniques micro/macrovasculars, Complicacions agudes: hiperglucèmia (simple,cetosi i cetoacidosi) i hipoglucèmia.

Dislipèmia: és l’alteració dels nivells dels greixos a la sang (colesterol i / o triglicèrids).

  • Hipercolesterolèmia Familiar, Hiperlipèmia Familiar Combinada, Hipertrigliceridèmia, dislipèmia de causa dietètica.

Sobrepès i obesitat: excés de teixit adipós al cos amb el conseqüent excés de pes.  S’utilitza el paràmetre de l’índex de massa corporal (IMC) per la seva classificació.

  • Tractaments farmacològics, quirúrgics (control pre i post intervenció cirurgia bariàtrica), dietes d’elevat aport proteic (NUTRINEAM).

Miscel•lània: Síndromes Poliglandulars Autoinmunes, Neoplàsia Endocrina Múltiple, control de dèficits vitamínics/minerals, seguiment trastorns conducta alimentaria, Tumors Neuroendocrins, estudi d’hipoglucèmia.

Procediments diagnòstics: ecografia tiroïdal.

Comparteix amb el facultatiu mèdic els teus dubtes de salut. Examinarà el teu cas de forma personalitzada per donar-te la solució més adequada.

Tinguis o no una assegurança de Sanitas, demana cita en línia aquí.

Tornar al llistat d'especialitats

Sanitas Hospitals, màxima acreditació de qualitat QH

El IDIS lliura la certificació de qualitat QH en categoria 3 estrelles als hospitals Sanitas La Zarzuela, Sanitas La Moraleja i Hospital CIMA

Més informació
Hospital CIMA obté l'acreditació d'excel·lència

L’Hospital Sanitas CIMA ha superat amb èxit l’avaluació de la Joint Commission International i s’ha fet mereixedor de la seva acreditació ...

Més informació