Hospital CIMA Barcelona

ES | EN | CA

Urgències

Qui som?

Posem a la teva disposició aquest nou servei que et permet consultar en línia en temps real l’espera que hi ha per als diferents serveis d’urgències. El temps indicat és el de la mitjana d’espera aproximada en l’última hora en els serveis d’urgència indicats.

El Servei d’Urgències de l’Hospital CIMA està format per un equip multidisciplinari per tractar de donar a cada pacient la màxima qualitat assistencial possible. Atenem la patologia medicoquirúrgica infantil i de l’adult, la patologia traumatològica i la ginecologicoobstètrica.

Els objectius del Servei d’Urgències estan encaminats a aconseguir que la vida dels nostres pacients sigui “més llarga, sana i feliç”, a més de millorar la qualitat professional del personal que hi treballa. Per això, intentem:

 • Analitzar permanentment el funcionament i l’organització de la unitat amb la finalitat d’oferir/obtenir la màxima qualitat assistencial i la màxima seguretat dels nostres pacients, amb la millora de:
  1. Els temps d’atenció segons el nivell de gravetat.
  2. La informació i la comunicació que es proporciona als pacients i els acompanyants.
  3. Els temps d’espera d’ingrés en planta i la seva atenció durant aquest període.
 • Assolir una posició de lideratge dins de l’organització potenciant el valor de les persones i l’equip, des del compromís i el treball, amb la finalitat d’aconseguir la màxima satisfacció dels nostres pacients.
 • Formalitzar acords i col·laboració amb altres unitats assistencials amb la finalitat de millorar la posició i l’expansió de la nostra.
 • Desenvolupar un pla de formació atractiu en sintonia amb les necessitats i els objectius del servei.
 • Desenvolupar un pla de recerca i difusió del coneixement en àmbits externs a la unitat.
 • Apostar per la innovació i la creativitat.
 • El temps per rebre atenció mèdica depèn de la pressió assistencial del moment i de la gravetat de les malalties.
 • Els pacients han de passar tant al triatge com al box acompanyats d’una sola persona (dues si es tracta d’un menor).
 • Durant la valoració del pacient es poden demanar proves complementàries, cas en què cal esperar el torn a la sala d’espera o al box, segons el criteri mèdic. Si la prova diagnòstica es fa fora del box d’exploració, l’acompanyant ha d’esperar a la sala d’espera fins que es faci.
 • Per respecte a la intimitat de la resta de pacients, la porta del box ha de romandre tancada i cal autoritzar els acompanyants per entrar-hi. Pel mateix motiu, han de romandre dins del box i no als passadissos.
 • En el moment de l’alta, s’ha d’entregar al pacient un informe mèdic de la seva assistència o de la seva petició d’alta voluntària.

Funcionament del Servei d´Urgències

Aquest és el circuit que troba el pacient a Urgències, pas a pas:

 • Primer, la recepció i el registre en Admissió d’Urgències.
 • Es fa una primera entrevista per part de personal d’infermeria entrenat que determina el nivell de gravetat, actualment utilitzant el Sistema Espanyol de Triatge (SET), i assigna l’especialista més adequat segons l’edat, el nivell de triatge i la patologia.
 • Posteriorment, el pacient rep valoració al box corresponent per part del personal mèdic, qui estableix l’actitud diagnosticoterapèutica.
 • Finalitzada l’actuació mèdica inicial, segons la patologia, el pacient pot:
  1. ser donat d’alta hospitalària, o
  2. mantenir-se en Observació d’Urgències per a un millor control clínic o la finalització de l’estudi diagnòstic, o
  3. ingressar en una planta d’hospitalització

Estructura i distribució del Servei d´Urgències

Podem distingir les zones i/o àrees següents:

 • Vestíbul: zona de recepció de malalts, on es troba el taulell de recepció.
 • Sales d’espera àmplies per a familiars i pacients que no necessitin llitera, amb telèfons públics i lavabos, amb zones de canvi de bolquer per als lactants.
 • Zona de classificació i tractament inicial (triatge): sala d’exploració amb llit clínic i altres elements de reconeixement. En aquesta zona és on es filtra la necessitat d’assistència urgent de tots els pacients que acudeixen al servei, llevat d’aquells que per la seva gravetat siguin traslladats immediatament al box de crítics.
 • Box de crítics: molt accessible però aïllat. Està preparat per atendre de manera immediata malalts en situació d’aturada cardíaca o una altra urgència vital. Està dotat del material de reanimació suficient, que inclou un desfibril·lador, un respirador i un carretó d’aturada. És un box més gran que la resta per permetre l’accés fàcil del personal.
 • Zona de boxs/consultes: despatxos amb llit clínic i altres elements de reconeixement on es fa l’acte assistencial en si. L’equipament bàsic d’aquests inclou:
  1. Preses d’oxigen i buit amb els seus accessoris, en tots els llocs
  2. Esfigmomanòmetres de paret i portàtil, fonendoscopis o otoscopis
  3. Equips d’aspiració gàstrica i traqueobronquial
  4. Llitera
  5. Taula de despatx amb ordinador i impressora
 • Zona de cadires de braços: sales amb diverses cadires de braços mòbils i abatibles per a la ubicació dels pacients si necessiten tractament intravenós o aerosols de manera temporal. Per tant, inclouen suports per a sèrum i medicació i preses d’oxigen i buit amb els seus accessoris, en tots els llocs.
 • Zona d’observació/llits: amb diversos boxs per a estades breus, on es mantenen en observació els pacients amb quadres d’urgència no clars del tot, per esperar-ne l’evolució en poques hores o per a tractament de recuperació ràpida que no requereixi hospitalització. Com a equipament bàsic disposen de presa d’oxigen i de buit, preses de corrent elèctric per a exploracions radiològiques i llitera mòbil amb capçal abatible i baranes que permetin el trasllat posterior del pacient.
 • Llocs d’infermeria: disposen de línia telefònica directa amb l’exterior, farmaciola de medicació d’urgència, magatzem de roba blanca i subministraments.

Servei d´Acudeix

Sanitas Acudeix és un servei de Sanitas Hospitals la missió del qual és prestar la millor assistència sanitària, tant mèdica com d’infermeria, al domicili del pacient o al lloc on es trobi en el moment en què necessiti l’assistència.

El servei el formen dues unitats independents, la Unitat d’Urgències i la Unitat d’Emergències, que s’activen indistintament des del SAC en funció de la prioritat de l’assistència (normal, urgent o emergent), amb la possibilitat, fins i tot, d’activar-se de manera conjunta si el cas ho requereix.
El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Cartera de serveis

L’equip mèdic utilitza criteris de medicina basats en l’evidència i actualitzats segons diferents guies clíniques nacionals i internacionals. A més, participa i col·labora de manera activa en les diferents activitats científiques i docents que es fan a l’hospital i a Sanitas.

El Servei d’Urgències té desenvolupats protocols d’actuació davant de diferents patologies (neurològiques, cardiovasculars, pneumològiques, digestives, genitourinàries, traumatològiques, endocrinometabòliques…) i en molts casos estan consensuats amb altres serveis de l’hospital, com el codi ICTUS (amb Neurologia i Cures Intensives) i el codi INFART (amb Cardiologia i Cures Intensives).

Dins del servei s’efectuen diferents procediments diagnòstics:

 • Presa i monitoratge de constants vitals (temperatura, tensió arterial, freqüència cardíaca, saturació d’oxigen, freqüència respiratòria).
 • Monitoratge electrocardiogràfic continu o de 12 derivacions.
 • Canalització de vies venoses perifèriques i centrals per a extracció de mostres de sang o per a administració de medicació.
 • Punció arterial per a extracció de mostres de sang.
 • Sondatge vesical per a monitoratge de diüresi.
 • Sondatge nasogàstric.
 • Fons d’ull.
 • Otoscòpia i rinoscòpia.
 • Valoració ecogràfica d’urgència segons diferents protocols.
 • Punció lumbar.
 • Paracentesi.
 • Toracocentesi.
 • Artrocentesi.

També s’efectuen procediments terapèutics:

 • Sutures de ferides de pell i teixit subcutani, no complicades, sense repercussió funcional ni estètica.
 • Tractament, taponament d’hemorràgies i control de ferides sagnants.
 • Extracció de cossos estranys a la pell.
 • Extracció simple i curació de cossos estranys corneals.
 • Extracció simple de cossos estranys de la cavitat orofaríngia, les foses nassals i el conducte auditiu.
 • Embenats, immobilitzacions de membres i fèrules.
 • Atenció al pacient politraumatitzat.
 • Administració d’aerosols amb aire i oxigen.
 • Administració i maneig de medicació d’urgència.
 • Anestèsia tòpica local i analgèsia.
 • Ventilació no invasiva.
 • Atenció a l’aturada cardiorespiratòria.
 • Atenció al pacient amb urgència vital.
 • Procediments i protocols de neteja, higiene i cures.

Recomanacions dieteticoterapèutiques

El Servei d’Urgències de l’Hospital CIMA aconsella seguir una dieta equilibrada i fer exercici de manera habitual. També hem desenvolupat fulls de recomanacions d’algunes de les patologies més habituals, tant pediàtriques com per a adults, que s’acostumen a entregar juntament amb l’informe mèdic d’alta. De tota manera, es poden obtenir en els enllaços següents:


Pediàtriques:

 • Traumatisme cranioencefàlic
 • Bronquiolitis
 • Gastroenteritis aguda

Adults:

 • Traumatisme cranioencefàlic
 • Traumatisme toràcic 
 • Migranyes/cefalea 
 • Gastroenteritis aguda
 • Còlic renoureteral o nefrític
 • Sondatge vesical
 • Embenats o immobilitzacions

Tornar

Sanitas Hospitals, màxima acreditació de qualitat QH

El IDIS lliura la certificació de qualitat QH en categoria 3 estrelles als hospitals Sanitas La Zarzuela, Sanitas La Moraleja i Hospital CIMA

Més informació
Hospital CIMA obté l'acreditació d'excel·lència

L’Hospital Sanitas CIMA ha superat amb èxit l’avaluació de la Joint Commission International i s’ha fet mereixedor de la seva acreditació ...

Més informació