Hospital CIMA Barcelona

ES | EN | CA

Qualitat, medi ambiente i accessibilitat

Qualitat, medi ambiente i accessibilitat

 

La missió de Sanitas Hospitales consisteix a tenir cura de la salut i de la qualitat de vida de les persones, oferint sempre la millor qualitat de servei amb un enfocament sostenible que minimitza els riscs que les nostres activitats poden generar en l'entorn.

Volem diferenciar-nos en els serveis que oferim mitjançant l'ús d'un model de gestió com a mitjà per aconseguir la millora contínua dels nostres processos.

La política de gestió de Sanitas Hospitales es basa en el principi següent: “Cada persona és directament responsable de la qualitat de la seva feina i dels seus resultats”.

Els professionals, l'organització i els proveïdors s'han d'implicar de manera que tots tinguem un objectiu comú, que és la satisfacció personal pel servei ofert.

Per tal d'aconseguir-ho, Sanitas Hospitales es marca aquests objectius generals:

  • Eficiència i excel·lència en la gestió interna amb l'aplicació d'un model de gestió que integra els aspectes econòmics, tècnics, ambientals, energètics i socials.
  • Alt grau de satisfacció del client extern, el pacient, mitjançant el compliment de tots els seus requisits.
  • Alt grau de satisfacció del client intern, els nostres professionals sanitaris i no sanitaris, que han d'estar motivats i formats i ser flexibles per oferir el tracte més personalitzat possible als nostres clients.
  • Alt grau de satisfacció dels professionals sanitaris en formació.
  • Prevenir i minimitzar els impactes ambientals produïts per l'activitat de l'organització, establint els mecanismes necessaris per a una adequada segregació i disminució en volum i perillositat dels residus sanitaris, les emissions a l'atmosfera i el consum de recursos naturals, mitjançant la creació de disposicions per a l'ús i consum de l'energia de forma sostenible i amb criteris d'eficiència energètica.
  • Millorar l'acompliment energètic fomentant el disseny i l'adquisició de productes i serveis energèticament eficients.
  • El compromís de l'organització amb l'aplicació de programes de millora contínua.
  • El compromís amb el compliment dels requisits legals i reglamentaris, els criteris DALCO en matèria d'accessibilitat i altres requisits que se subscriguin aplicables a les nostres activitats.

Les directrius de la política de gestió serviran com a marc de referència per a l'establiment i revisió d'objectius de gestió particulars. Aquests objectius es difondran a la resta de l'organització i s'establiran en les seves funcions i nivells pertinents, amb una avaluació contínua del progrés en la seva consecució i la seva consistència.

 

Tornar

Sanitas Hospitals, màxima acreditació de qualitat QH

El IDIS lliura la certificació de qualitat QH en categoria 3 estrelles als hospitals Sanitas La Zarzuela, Sanitas La Moraleja i Hospital CIMA

Més informació
Hospital CIMA obté l'acreditació d'excel·lència

L’Hospital Sanitas CIMA ha superat amb èxit l’avaluació de la Joint Commission International i s’ha fet mereixedor de la seva acreditació ...

Més informació