Hospital CIMA Barcelona

ES | EN | CA
ESPECIALITATS MÈDIQUES ADULTES I PEDIÀTRIQUES.

Servei de pediatria

Servei de pediatria

La Pediatria es l’especialitat mèdica que estudia al nen i les seves malalties. L’edat infantil comprèn des del naixement fins a l’adolescència. La podem dividir en 5 períodes: recent nascut, lactant, pàrvul, escolar i adolescent.


Consultes de pediatria:

Oferim el seguiment integral dels nostres pacients en el Programa de Revisions de Salut del Nen Sa:

Hem establert un calendari de visites, que comprèn des del nounat fins l’adolescent:

 • El primer any de vida, visitem als bebès un cop al mes.
 • A partir dels 12 mesos de vida, els citem cada 3 meso fins als 2 anys.
 • Després, cada 6 mesos fins els 4 anys.
 • Es llavors quan els veiem un cop a l’any.

Durant tot aquest procés, farem un seguiment del creixement i desenvolupament psicomotor del pacient, planifiquem la introducció de l'alimentació complementària i completem el calendari vacunal. Les vacunes sistemàtiques s'ofereixen de forma gratuïta. La resta de vacunes tenen el mateix cost que en qualsevol farmàcia, disponibles de forma immediata i sense necessitat de reserva prèvia.

També estem disponibles per a la valoració de qualsevol eventualitat i per a fer seguiment de pacients valorats al Servei d'Urgències o després de l'alta d'hospitalització, així com la realització de potencials auditius que no han passat el primer cribratge en maternitat.

Disposem de servei de Videoconsulta gratuïta per a tots aquells assegurats que disposin de Blua o amb possibilitat d'accedir al servei de forma privada. Tots els nostres pediatres ofereixen aquest servei dins de les seves agendes de consultes.


Urgències de pediatria:

Disposem de servei d'urgències pediàtriques 24 hores del dia els 365 dies de l'any amb pediatre especialista presencial:

 • Atenció continuada de totes les urgències de nens entre 0 i 15 anys.
 • Sistema de triatge del pacient per infermeria en menys de 15 minuts des de la seva arribada a urgències amb classificació en funció de la gravetat per optimitzar l'atenció de pacients greus.

Tant els boxs de visita d'urgències com la sala d'espera de pediatria estan separades de la zona d'adults.

 

Unitat de cures intensives neonatals:

L'equip de pediatria garanteix la cobertura assistencial dels pacients neonatals i l'assistència i eventual necessitat de reanimació a sala de parts i quiròfan. Els pediatres components de l'equip tenen formació específica en neonatologia amb capacitat d'atendre les emergències i patologies més habituals del període neonatal. Segons el sistema de classificació de les unitats neonatals en funció de la seva complexitat, la de l'Hospital Sanitas CIMA es correspon amb un NIVELL IIB. Les especificacions d'aquest nivell són:

 1. Capacitat de realitzar reanimació avançada en sala de parts i quiròfan de cesàries.
 2. Possibilitat d'administració de fluids i fàrmacs per un accés venós tant perifèric com central.
 3. Capacitació per realitzar ventilació mecànica, radiografies, drenatge de pneumotòrax i administració de surfactant.
 4. Possibilitat de practicar oxigenoteràpia i pressió positiva contínua en via aèria (CPAP) nasal.
 5. Possibilitat de practicar ventiloteràpia convencional durant aproximadament 24h.
 6. Possibilitat de practicar una exanguinotransfussió parcial.
 7. Possibilitat d'administrar nutrició parenteral total.
 8. Capacitació del maneig de nadons amb processos lleus-moderats d'una edat gestacional superior a 32 setmanes i pes de naixement superior a 1.500 g.
 9. Garantir el trasllat a altres centres de referència, sota criteris de derivació prèviament establerts.

La nostra unitat de cures intensives neonatals està oberta les 24 hores del dia per als pares. S'admeten visites de familiars de primer grau amb restriccions. S’afavoreix al màxim el mètode cangur, la lactància materna i les cures centrades en el desenvolupament.


Unitat de neonatologia:

A la planta de maternitat de l'Hospital Sanitas CIMA oferim els següents serveis:

 • Revisió al naixement i abans de l'alta de tots els nadons, a més de visita diària per a detecció i resolució de possibles incidències.
 • Suport a la lactància materna, puericultura bàsica i informació per als primers dies.
 • Realització de mesurament de bilirubina transcutània, proves analítiques bàsiques, extracció de mostres per a Cribratge metabòlic.
 • Realització de cribratge de cardiopaties crítiques durant les primeres 24 hores de vida.
 • Realització del cribratge auditiu neonatal durant l'ingrés.
 • Respectem al màxim el contacte pell amb pell, de manera que es demora la somatometria (pes, talla, perímetre cranial) i la primera revisió pediàtrica, sempre que les condicions mèdiques ho permetin, per no interferir en els moments inicials tan crucials per l’establiment del vincle afectiu i la lactància materna.

Es disposa d'PROGRAMA D'ALTA PRECOÇ amb protocol específic per a l'alta abans de les 24 hores de vida i un altre per a l'alta entre les 24 i 48h. S'assegura el seguiment a l'alta del nounat en consultes de pediatria.

Disposem d'informació escrita sobre les cures del nadó, el suport a la lactància materna, l'extracció de la llet materna i el projecte bressola del seguiment del nadó prematur tardà.

Estem compromesos amb la lactància materna i el suport al part normal, per la qual cosa ja hem aconseguit la primera fase de l'acreditació IHAN.

Hospitalització pediàtrica:

Es disposa de pediatre presencial les 24 hores del dia, amb infermera especialitzada en les cures pediàtriques, prestant els següents serveis:

 • Atenció de la patologia pediàtrica bàsica i específica de subespecialitats pediàtriques.
 • Seguiment diari de tots els pacients pediàtrics ingressats a la planta d'hospitalització.
 • Assegurar el correcte seguiment dels pacients que així ho requereixin per professionals d'altres especialitats, tant durant l'ingrés com de forma ambulatòria.
 • Treballar conjuntament amb altres especialitats oferint els nostres coneixements, supervisant tractaments i atenent a possibles complicacions (Traumatologia, cirurgia pediàtrica, otorinolaringologia, oftalmologia).

Les habitacions són individuals amb llit per a acompanyant. Es disposa d'història clínica i prescripció electrònica.

ESPECIALITATS PEDIÀTRIQUES:

Comptem amb especialistes en les següents patologies:

 • Cardiopaties congènites
 • Arítmies i dispositius cardíacs
 • Miocardiopaties i arítmies hereditàries
 • Avaluació de la síncope
 • Revisió esportiva cardiològica

Es realitzen les proves complementàries següents:

 • Electrocardiograma (ECG)
 • Holter ECG de 24 hores
 • Ecocardiografia
 • Prova d'esforç 
Comptem amb especialistes en les següents patologies endocrinològiques:

 • Alteracions del desenvolupament puberal
 • Alteracions dels genitals externs
 • Alteracions del creixement
 • Patologia tiroïdal
 • Patologia hipotàlem hipòfisi
 • Patologia de la glàndula suprarenal
 • Alteracions cromosòmiques o síndromes associats a patologia endocrinològica

Es realitzen proves específiques, com:

 • Test d'estímul per a hormona de creixement: Test d'EXERCICI; Test d'LEVODOPA; Test de clonidina
 • Test d'estímul suprarenal amb Synacthen (ACTH)
 • Test d'estímul de LH i FSH amb Procrin; Test de Luforan
 • Test de sobrecàrrega oral de glucosa
 • Educació diabetològica.

Coordinació de les consultes de pediatria per part d'infermeria especialitzada.

Tècniques específiques:

 • Vacunació habitual, actualització de calendari vacunal.
 • Proves funcionals de les diferents especialitats.
 • Revisió i cura de ferides quirúrgiques, cremades.
 • Extracció d'analítiques.
 • Extracció de mostres per a estudi de Metabolopaties.

Comptem amb especialistes en patologia respiratòria pediàtrica.

Oferim seguiment de l'asma, bronquiolitis, sibilàncies cròniques, pneumopaties cròniques, displàsia broncopulmonar en prematurs, malformacions congènites pulmonars i de la via aèria, fibrosi quística.

Tècniques i proves específiques:

 • espirometria basal
 • Test de broncodilatació
 • Educació per al maneig de càmeres d'inhalació
 • Aerosolteràpia

La nostra especialista en neurologia pediàtrica atén tot el ventall de patologies neurològiques, com maneig de cefalees, epilèpsies, retard del desenvolupament psicomotor, trastorns neuromusculars, atàxies.

A més disposem d'un programa específic per al seguiment dels nens prematurs, tant moderats com tardans, en coordinació amb l'equip de neonatòlegs.

Tècniques i proves específiques:

 • electroencefalograma
 • Proves d'imatge: TAC, RNM, ressonància de difusió,
 • Consell genètic en alteracions sindròmiques
 • Estudi neurofisiològic.
 • Estudi genètic de trastorns neurològics.
 • Registres de son, detecció d'apnees

 • Nefrología
 • Gastroenterología
 • Cardiología Pediátrica
 • Otorrinolaringología Infantil
 • Neurocirugía
 • Traumatología
 • Dermatología


Comparteix amb el facultatiu mèdic els teus dubtes de salut. Examinarà el teu cas de forma personalitzada per donar-te la solució més adequada.

Tinguis o no una assegurança de Sanitas, demana cita en línia aquí.

Tornar al llistat d'especialitats

Sanitas Hospitals, màxima acreditació de qualitat QH

El IDIS lliura la certificació de qualitat QH en categoria 3 estrelles als hospitals Sanitas La Zarzuela, Sanitas La Moraleja i Hospital CIMA

Més informació
Hospital CIMA obté l'acreditació d'excel·lència

L’Hospital Sanitas CIMA ha superat amb èxit l’avaluació de la Joint Commission International i s’ha fet mereixedor de la seva acreditació ...

Més informació