Hospital CIMA Barcelona

ES | EN | CA
Proves diagnòstiques

Capil·laroscòpia

La capil·laroscòpia és una tècnica no invasiva que es realitza a nivell periunguial i que permet valorar les característiques dels capil·lars distals periunguials, gràcies a una lent i una llum que ha d'incidir en aquesta localització.

La informació que ens aporta ens serveix per completar el diagnòstic del procés autoimmunitari vasculític que té el pacient; per si sola no ens permet realitzar un diagnòstic o una actitud terapèutica concreta.

Per a la seva correcta visualització, cal recomanar al pacient:

  • No fer servir esmalt d'ungles i evitar agressions externes (cops, ferides, onicofàgia)
  • No fumar 2 hores abans de la realització de la prova
  • Romandre en una habitació a una temperatura mitjana de 22-25ºC per evitar fenòmens de vasoconstricció per factors exògens.

 

PER A QUÈ SERVEIX?

La capil·laroscòpia ens permet conèixer l'estat d'afectació de la vascularització distal, molt important en l'esclerosi sistèmica o en altres connectivopaties, com també descartar l'afectació sistèmica en pacients amb fenomen de Raynaud sense altres símptomes associats.

 

EL FENOMEN DE RAYNAUD

La capil·laroscòpia del llit unguial és un mètode simple, incruent i econòmic molt útil per a l'estudi del fenomen de Raynaud i per a altres patologies reumatològiques. El fenomen de Raynaud es pot definir com el canvi de coloració dels dits de les mans (o peus) en resposta al fred o a l'estrès. Clàssicament passa per tres etapes: pal·lidesa (vasoespasme), cianosi (per augment de la carboxihemoglobina) i eritema (hiperèmia reactiva).

El fenomen de Raynaud pot ser primari (malaltia de Raynaud) o secundari, associat a una malaltia del teixit connectiu. El fenomen de Raynaud primari és responsable d'aproximadament el 60% dels casos nous. El 15-20% dels casos de fenomen de Raynaud es deuen a un seguit de processos no immunològics, com ara drogues, malalties ocupacionals, neoplàsies, etc. El 15-20% restant està associat a malalties del teixit connectiu.

El fenomen de Raynaud es dóna en més del 90% dels pacients amb esclerodèrmia, de la qual n'és el primer símptoma en el 70% dels casos. Com que sembla impossible predir quin pacient amb Raynaud desenvoluparà una esclerodèrmia, la presència d'anticossos antinuclears (ANA) indica un risc més alt d'aparició.

 

ESCLERODÈRMIA

La capil·laroscòpia del llit unguial demostra alteracions morfològiques en forma precoç en algunes malalties del teixit connectiu de màxim interès reumatològic, especialment l'esclerodèrmia. En aquest cas, la capil·laroscòpia clàssicament mostra el "patró esclerodèrmic" caracteritzat per: zones de disminució o absència de capil·lars, dilatacions capil·lars i, de vegades, megacapil·lars i hemorràgies cuticulars. Aquest "patró esclerodèrmic" apareix precoçment; quan s'observa en pacients amb fenomen de Raynaud, encara que no sigui molt evident, cal cercar manifestacions esclerodèrmiques en òrgans interns, les quals poden estar presents en formes asimptomàtiques. La combinació del fenomen de Raynaud i el "patró esclerodèrmic" en la capil·laroscòpia pot precedir i, per tant, predir l'aparició d'una esclerodèrmia.


LA CAPIL·LAROSCÒPIA I LES PATOLOGIES REUMATOLÒGIQUES

  • En la dermatomiositis, la capil·laroscòpia és similar i, de vegades, no es distingeix de la que trobem en l'esclerodèrmia. En aquests pacients generalment trobem les altres manifestacions clíniques, enzimàtiques o electromiogràfiques de la dermatomiositis que en permeten el reconeixement i diagnòstic.
  • En la malaltia mixta del teixit connectiu (MMTC) o en les síndromes de superposició que incloguin un component esclerodèrmic, les troballes de la capil·laroscòpia poden ser similars, tot i que rarament s'observen grans dilatacions capil·lars i megacapil·lars. Es tracta de capil·laroscòpies que ha d'analitzar un observador expert.
  • En el lupus eritematós sistèmic, les alteracions en la capil·laroscòpia són inespecífiques, amb la qual cosa és possible trobar una disminució focal de capil·lars, tot i que no gaire marcada. Els capil·lars es poden veure una mica dilatats i tortuosos, de vegades amb entrecreuament dels components arterials i venosos (tirabuixons); aquesta última troballa és la més característica de la capil·laroscòpia.
  • En el fenomen de Raynaud primari, el més cridaner són els capil·lars elongats amb ondulacions al llarg dels components arterials i venosos. Es pot observar una escassa o nul·la disminució o dilatació dels capil·lars. Les hemorràgies cuticulars són petites i poc freqüents.

En definitiva, ens trobem davant d'una tècnica auxiliar de diagnòstic de gran valor en reumatologia i en patologia vascular.

Tornar al llistat de proves diagnòstiques

Sanitas Hospitals, màxima acreditació de qualitat QH

El IDIS lliura la certificació de qualitat QH en categoria 3 estrelles als hospitals Sanitas La Zarzuela, Sanitas La Moraleja i Hospital CIMA

Més informació
Hospital CIMA obté l'acreditació d'excel·lència

L’Hospital Sanitas CIMA ha superat amb èxit l’avaluació de la Joint Commission International i s’ha fet mereixedor de la seva acreditació ...

Més informació